Funderingstechniek & Funderingsherstel

In een groot deel van Nederland, voornamelijk het Westen en Noordwesten
komen steeds meer funderingsproblemen voor. Vaak tengevolge van een te lage  grondwaterstand (Hoogheemraadschappen) en soms ook tengevolge van trillingen veroorzaakt door o.a. verkeersdrempels of zwaar verkeer.

Gevolg is paalrot doordat de palen”droog” komen te staan, maar ook schimmels
of bacteriën vormen een oorzaak waardoor palen te zwak worden en opnieuw
gefundeerd moet worden.


Specialist in herstel van fundering

Boorland levert in samenwerking met erkende en ervaren specialisten
deelwerkzaamheden uit voor het herstel van funderingen, waaronder het hei- en vlechtwerk. De werkzaamheden die wij uitvoeren zijn onder meer:

  • Slopen en afvoeren oude vloer(en)
  • Indien nodig grond afvoeren al of niet vervuild
  • Onderlaag storten, inkassingen en vijzels plaatsen
  • Betonvloer(en) storten en opleveren, afwerkvloer in overleg
  • Daarnaast nuts-en rioolvoorzieningen aanbrengen.

Neem contact met ons op voor een offerte. Stuur ons gerust een
e-mail met uw specifieke vragen of een afspraak op uw lokatie.

Boorland Betonboringen

De website Platform Belangen Verenigingen Funderings Problematiek geeft informatie inzake funderingsproblemen. Boorland geeft deskundig advies op gebied van funderingsherstel.

Bel of mail ons gerust voor een vrijblijvende afspraak of offerte.


    BOORLAND B.V.
 Contact 


Hoofdvestiging & postadres:
Dorpsstraat 348b
1566 BN Assendelft - Zaanstad

Postbus 56921
1040 AX Amsterdam

Mobiel direct: 06 - 459 66 951


www.betonboringen-boorland.nl

e-mail: info@boorland.nl